Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRUDUSKU W ZWIĄZKU Z WZNOWIENIEM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ PODCZAS EPIDEMII COVID-19

Utworzono dnia 12.05.2020
Czcionka:

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GRUDUSKU W ZWIĄZKU Z WZNOWIENIEM DZIAŁALNOŚCI BIBLIOTECZNEJ PODCZAS EPIDEMII COVID-19

§ 1

1. Podstawę niniejszego Regulaminu stanowi:

1) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. o uruchomieniu II etapu odmrażania gospodarki, w tym otwarcia sklepów budowlanych, otwarcia hoteli i innych miejsc noclegowych oraz otwarcia niektórych instytucji kultury, takich jak biblioteki, muzea czy galerie sztuki.

2) Rekomendacje Biblioteki Narodowej i Powiatowej Biblioteki Publicznej w Ciechanowie dla bibliotek po zniesieniu zakazu działalności bibliotecznej.

3) Wytyczne dla funkcjonowania bibliotek w trakcie epidemii COVID-19 w Polsce opracowane przez Ministerstwo Rozwoju w konsultacji z GIS z dnia 28.04.2020 r.

4) Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku.

2. Regulamin określa zasady udostępniania zbiorów w wypożyczalni GBP w Grudusku.

§ 2

1. Informacje organizacyjne: 1) Z dniem 12 maja 2020 r. wznowiona zostaje działalność GBP w Grudusku.

2) Biblioteka dla czytelników jest otwarta począwszy od dnia 12 maja 2020 od wtorku do piątku w godzinach: 9.00 – 15.00.

3) Korzystanie ze stanowisk komputerowych, usługi reprograficzne ( ksero, skanowanie, drukowanie) pozostają niedostępne dla czytelnika do odwołania.

4) Wszelkiego rodzaju działalność kulturalna (spotkania, zajęcia z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi, warsztaty) pozostaje zawieszona do odwołania.

5) Za nieterminowe zwroty książek oraz innych publikacji nie są naliczane kary.

1. Środki ostrożności:

1) Czytelnika przed zwrotem lub wypożyczeniem zbiorów obowiązują określone poniżej zasady bezpieczeństwa:

a) noszenia maseczki lub przyłbicy oraz rękawiczek jednorazowych,

b) zdezynfekowania rąk przed podejściem do stanowiska bibliotekarza płynem odkażającym udostępnionym przez Bibliotekę,

c) zachowania odpowiedniej odległości między czytelnikami, nie mniejszej niż 2 metry

d) ograniczenia wizyty w bibliotece do niezbędnego minimum. 2) W godzinach 12.00 – 12.15 nastąpi przerwa w obsłudze czytelnika związana z dezynfekcją oraz wietrzeniem pomieszczeń bibliotecznych. W tym czasie czytelnik nie jest obsługiwany.

2. Zwroty zbiorów:

1) Zbiory zwracać można w wypożyczalniach w wyznaczonych przez bibliotekarza miejscach:

2) Do stanowiska bibliotekarza należy podchodzić pojedynczo.

3) Po obsłudze każdego z czytelników stanowisko bibliotekarza podlega starannej dezynfekcji płynem odkażającym. W tym czasie czytelnik oczekujący na swoją kolej jest zobowiązany zachować 2-metrowy odstęp od stanowiska bibliotekarza.

4) Bibliotekarz przyjmuje zwroty książek zabezpieczony w materiały ochronne: maseczkę ochronną lub przyłbicę oraz rękawiczki jednorazowe, a także pozostaje oddzielony od czytelnika płytą pleksy.

5) Zwrócone egzemplarze po oznaczeniu dnia ich zwrotu pozostają w kwarantannie przez okres 3 dni w wydzielonym do tego celu pomieszczeniu. W tym okresie nie będą one wypożyczane czytelnikowi.

3. Wypożyczenia i rezerwacje zbiorów:

1) Zbiory rezerwować można telefonicznie lub e-mailowo.

2) Zawiesza się możliwość rezerwowania zbiorów poprzez katalog online.

3) Zawiesza się wolny dostęp do półek. Wskazane przez czytelnika pozycje książkowe (jeśli są dostępne) podaje bibliotekarz. 4) Jednorazowo czytelnik może wypożyczyć 10 woluminów.

§ 4

4. Procedury postępowania w przypadku podejrzenia u pracownia lub użytkownika zakażenia koronawirusem.

1) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu, osoba nie powinna zostać wpuszczona na teren obiektu. Powinna zostać poinstruowana o jak najszybszym zgłoszeniu się do najbliższego oddziału zakaźnego celem konsultacji z lekarzem, poprzez udanie się tam transportem własnym lub powiadomienie 999 albo 112.

2) Zgłoszenie incydentu do kierownictwa obiektu, co umożliwi obsłudze ustalenie obszaru, w którym poruszała się i przebywała osoba, przeprowadzenie rutynowego sprzątania, zgodnie z procedurami obiektu, oraz zdezynfekowanie powierzchni dotykowych (klamki, poręcze, uchwyty itp.).

3) Ustalenie listy pracowników oraz klientów (jeśli to możliwe) obecnych w tym samym czasie w części/ częściach obiektu, w których przebywał użytkownik, i zalecenie stosowania się do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego dostępnych na stronie gov.pl/web/koronawirus/ oraz gis.gov.pl, odnoszących się do osób, które miały kontakt z zakażonym

§ 5

Czytelnik, który nie stosuje się do przepisów niniejszego regulaminu, może czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, zostać pozbawiony prawa do korzystania z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku. § 6 Regulamin udostępniono dla czytelnika w pomieszczeniach bibliotecznych oraz na stronie internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej w Grudusku.

Dyrektor GBP w Grudusku

Marek Szpakut

Zegar

Kalendarium

Styczeń 2021
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31

Imieniny

Powiatowe Centrum Kultury i Sztuki w Ciechanowie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Glinojecku

Gminny Ośrodek Kultury w Opinogórze

Gminny Ośrodek Kultury w Sońsku

Licznik odwiedzin:

W tym tygodniu: 24

W poprzednim tygodniu: 24

W tym miesiącu: 73

W poprzednim miesiącu: 136

Wszystkich: 12458